የሙትቻው ብአዴን አሳፋሪ ታሪክ 
የወገንን እጅ የወንድምን እጅ ጠምዝዞ በትግራዩ ነፃ አውጭ ነኝ በሚለውማሳረድ ለዓመታት የዘለቀ ነው ።

የኩሩ ፖለቲከኞች የት ናችሁ?
ይህ ድምፅ የናንተም አይደለም?

Play
-13:21

Additional Visual Settings

Enter Watch And ScrollClick to enlarge

Mute

575 Views